Zakladi jeseni - dan 8 / Autumn treasures - day 8


Moja starša sta zopet doma.
Dan je poln pripovedovanja, obdarovanja, dobre volje in fotografij s poti.

My parents got home today.
There is a lot of talking, giving, sharing, huging and lookig at photos from the trip.

Komentarji