Festival Bobri: Za dobro vago umetnin - izdelovanje zina


Zin je okrajšava besede fanzin, ki prihaja iz izraza fan magazine. Zini so se pojavljali kot bistven medij določenih subkultur prejšnjega stoletja, vse od ljubiteljev znanstvene fantastike do punka. Ob nastopu sodobnih informacijskih tehnologij so zini kot medij doživeli temeljito preobrazbo v svoji funkciji, izdelavi in videzu, ostajajo pa prisotni kot neprestano razvijajoča se oblika komunikacije.
Umetniški zin je izrazito avtorsko delo poljubne velikosti in oblike, ki ostaja v formatih knjige, svojo motiviranost najde v estetski zasnovi in komunikaciji skozi likovni izraz, avtor sam pa ga opredeljuje kot zin. 
vir

Komentarji