Zbogom, februar! / Goodbye, February!


... nekaj utrinkov zadnjih dni februarja...
... igrivi ...
... nasmejani ...
... polni presenečenj ...
... žalostni...
... iz vsakega smo se nekaj naučili...

*

... a few moments from last days of Febraury...
... playful ...
... happy ...
... ful of surprises ...
... sad ...
... we have learned a lot...


Komentarji

Oseba ArtSparker sporoča …
Mystery upon mystery.
Oseba Ann sporoča …
Oh poor bird! I love the photo of what looks to me like rhubarb pushing through the snow. All beautiful photos.