Zdajle / Right now

... je pred mojim oknom veliko snega...

... is a lot of snow outside my window...

... kuka v sobo in se topi od pritenih zvokov...

... it is peeking inside and melting at a sound of lovely music...

... jaz pa v svoji novi naj oblekci...

... and me? I'm sitting in my new fav outfit...


... uživam ob sveže izstisnjenem soku in vonju jasmina. Morda bom celo kaj narisala... kdo bi vedel...

... sipping freshly squized orange juice and enjoying the sweet jasmin fragrance. I even might draw something... you never know...


Komentarji

Oseba ArtSparker sporoča …
Wonderful that music melts the snow...
Oseba Jikkes sporoča …
I think I Love your fav outfit to ;o))

X Maureen