Priprave... / Getting ready...

... na zabavo ob štirih.

... for the party at four.


Tako sem ponosna na tale klobuček. Ampak počakajte do večera, ko vam bom pokazala še kostum čarovničke G. Noro vam bo všeč!

I'm so proud of this hat. But wait till the evening. I'm going to show you Miss G's costume. You are going to love it!

Komentarji

Oseba Bird Bath sporoča …
what a great hat! I'll be looking forward to seeing the rest of the csotume.
Oseba Cape Cod Washashore sporoča …
Beautiful hat!
Oseba Anonimni sporoča …
To posebno jutro si je na hrbet oprtalo sonce...
J. Ritsos