Dobre misli / Good thoughts

Svetovna meditacija za ublažitev posledic finančne krize, recesije in zmanjšanje brezposelnosti

Vabimo te k sodelovanju v meditaciji, ki bo 25. marca 2009 ob 21. uri (ne glede na časovni pas, v katerem se nahajaš) potekala po vsem svetu, za ublažitev posledic finančne krize, recesije in zmanjšanje brezposelnosti.

Pri sebi ali med prijatelji in svojci verjetno že lahko občutimo posledice krize ali pa vsaj poznamo koga, ki mu grozi izguba zaposlitve, oteženo odplačevanje kreditov ali katera od številnih drugih posledic recesije. Dejstvo je, da se število stečajev in odpuščanj vsak dan povečuje, da ukrepi vlad po svetu ne dajejo pravih rezultatov, vsakodnevno dobivamo nove korekcije finančnih prognoz, ob tem pa strokovnjaki napovedujejo, da dna krize verjetno še nismo dosegli. Zaradi velikih socialnih stisk pa tudi skoraj ni več časa za ukvarjanje z okoljsko-podnebnimi spremembami, katerih posledice imajo lahko še hujši vpliv kot recesija in finančna kriza skupaj. Zato je čas, da poizkusimo z drugačnim pristopom k reševanju nastale situacije.

Veliko je dokazov, da je meditacija ali molitev pomagala rešiti velike osebne in tudi globalne probleme. Zato te vabimo, da se pridružiš pozivu in nisi le pasiven opazovalec, ampak s svojim angažiranjem postaneš del rešitve!

Meditacija je popolnoma enostavna in ni vezana na nobeno veroizpoved, spol ali raso, tako da se ji lahko pridruži resnično vsak. Uporabiš lahko »uradno« meditacijo, kakšno od znanih meditacijskih tehnik ali pa si zamisliš svojo oziroma uporabiš katero od teh, ki so jih zbrali na forumu. Če ti je bližje molitev, potem izberi molitev. Kar ti je ljubše – glavno je, da smo na ta dan združeni s skupnim namenom.

Meditacijo lahko izvajaš sam, meditiraš v skupini ali pa se pridružiš molitvi v cerkvi. Če jo boš izvajal sam, se lahko usedeš, ležeš ali zavzameš kak drug udoben položaj; lahko meditiraš v tišini ali pa si zavrtiš sproščujočo glasbo; že pred meditacijo lahko tudi zapreš oči in za nekaj časa svojo pozornost usmeriš na vdih in izdih, da se umiriš, pomembno je le, da se počutiš udobno in se sprostiš. Potem počasi začneš z meditacijo.


Meditacija
Predstavljaj si, da svet oblijejo ljubezen, zaupanje in prijateljstvo ter ga prežemajo le pozitivne vrednote in modrost.
Predstavljaj si, kako vsi ljudje dobijo navdih in moč, da postavijo pravičnejši finančni sistem in se v podjetjih zbudi inovativnost,
ki omogoči zelenim tehnologijam, da ustvarjajo nove zaposlitve, kar vodi v blaginjo in sožitje z naravo.
Predstavljaj si, da pohlep in izkoriščanje zamenjajo razumevanje, sodelovanje, pomoč in spoštovanje,
ki postanejo temelji za pravičnejšo delitev dobrin in spoštovanje človekovih pravic.
Predstavljaj si, da se vsi ljudje zavedamo pomena enakopravnega tehničnega, ekološkega in duhovnega razvoja.
Predstavljaj si, kako se vsi ljudje z meditacijo povezujmo v eno in skozi svetlobo in ljubezen ustvarjamo boljši svet.

Po koncu meditacije ostani še nekaj časa v svojem položaju in občuti, kako se energija luči kot val svetlobe in ljubezni širi od Avstralije na vzhodu, preko SLOVEnije, do Havajev na zahodu ter v harmoniji z naravo in vesoljem objema ves planet.

Če se dogodka ne moreš udeležiti, ob dogovorjenem času pošlji vsaj nekaj dobrih misli in se tako pridruži delovanju pobude. Pomembno je, da svoj čas in pozornost družno in hkrati posvetimo skupnemu dobremu namenu. V kolikor se bo meditaciji širom sveta pridružila kritična masa 144.000 ljudi, bo na svetovni ravni dosežena občutena sprememba pri izboljšanju planetarne situacije.

Pošlji to pismo tudi svojim prijateljem in znancem, tako boš pomagal mnogim, ki so se znašli v stiski, in marsikomu dal upanje in pogum, da se sooči s krizo in se zave, da v njej ni sam. Hkrati pa bomo vsi skupaj tvorno pridali svoj delček za lepši ter pravičnejši svet.

*****

Global meditation for alleviating consequences of financial crisis and recession, and diminishing unemployment

You are invited to cooperate in a world-wide meditation on March 25th 2009 at 9pm (your local time, no matter what time zone you live in). With its help we intend to alleviate the consequences of the financial crisis.

You probably feel the effect of the recession yourself or maybe you see it among your friends or family. It is a fact that people get sacked in big numbers every day, it is getting more and more difficult to pay off credits, and governmental solutions to the problems are not giving promising results. And it is said we haven’t even reached the bottom of the crisis yet. In addition, big social distress makes it almost impossible to act on environmental issues and climate changes that can influence our world even worse than financial and social crisis together. So, it is time to try a different approach to solving these problems.

There is enough proof that meditating or prayer can effectively help to solve big personal and global problems. Therefore we invite you to join this cause actively, rather than be just a passive observer. Become part of the solution!

Meditation is very simple and has nothing to do with any particular religion. Anyone can join in. You can use some well known meditation technique or invent your own. If you prefer praying then pray. You can sit or lie down, enjoy in quiet or listen to soft music, meditate/pray alone or in a group… You can also close your eyes prior to meditation and concentrate on your breathing to calm and relax if you feel like you need that. Choose whatever you prefer. The important thing is for all the participants to be connected and focused on a common intent.

Meditation

Imagine the world is surrounded with love, trust and friendship, and permeated with wisdom.
Imagine that all people, leaders and workers, are inspired and empowered to create a new, fair financial system and that they introduce new green technologies that lead towards prosperity and harmony with nature.
Imagine that greed and exploitation are replaced by understanding, cooperation, help and respect which become a base for a new, nicer society.
Imagine that all the people are aware of how important it is to develop technically, ecologically and spiritually, and in harmony with the universe and the nature.
Imagine how all the people are connecting into one and making a better world through love and light.

After the meditation stay in your position a little longer and feel the energy of love spreading throughout the world as a wave of light, starting from Australia in the east and passing through all time zones towards Hawaii to the west, embracing the whole planet. Feel the harmony of all the creation.

If you cannot attend the global meditation at least send some positive thoughts to the cause. If a critical mass of 144.000 people joins with a common intent a considerable improvement will be achieved.

Komentarji

Oseba VSE DOBRO sporoča …
Jaz močno verjamem v moč pozitivnih misli in lepo bi bilo, če bi bili tako naravnani ves čas ...